Thông báo thay đổi thời gian tạm ngưng cung cấp điện
30/06/2021: Căn cứ văn bản 2354/UBND-KT ngày 31/5/2021 và 2580/UBND-KT ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh. Ban Quản lý tòa nhà thông báo thời gian ngưng cung cấp điện từ 12h00 tới 20h00 ngày 19/6/2021 chi tiết tại văn bản kèm theo.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Chủ Nhật 17/10/2021

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021