Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030
01/07/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương đến năm 2030 (gọi tắt Kế hoạch).

Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030
30/06/2021: UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 20​21-2030

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Năm 20/06/2024

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024