TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải
1227/QĐ-VPUB05/02/2021Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.
2208/QD-VPUB20/02/2020Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.