Nguyễn Tầm Dương
Chánh Văn phòng
Trần Văn Huy
Phó Chánh Văn phòng
Đoàn Văn Thành
Phó Chánh Văn phòng
Huỳnh Tự Trọng
Phó Chánh Văn phòng

Các phòng ban chuyên môn

I. Tổ chức hành chính:
 • 1. Đỗ Minh Đức - Trưởng phòng
 • 2. Vũ Thị Thanh Thủy - Chuyên viên
 • 3. Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên
 • 4. Nguyễn Văn Triệu - Chuyên viên
 • 1. Từ Thiện Khiêm - Trưởng phòng
 • 2. Trương Thành Tạo - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Toàn Thắng - Phó Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Ngọc Châu - Chuyên viên chính
 • 5. Trần Mộng Thi - Chuyên viên
 • 6. Đặng Hiệp Bảo Trường - Chuyên viên
 • 7. Trần Hữu Tiến - Chuyên viên
 • 8. Đỗ Lê Duy Hiền - Chuyên viên
 • 1. Nguyễn Hoàng Ân - Trưởng phòng
 • 2. Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Trưởng phòng
 • 3. Phan Thị Thùy - Chuyên viên
 • 4. Trần Thị Thắm - Chuyên viên
 • 5. Phan Tấn Hưng - Chuyên viên
 • 6. Võ Trung Hiếu - Chuyên viên
 • 7. Ngô Thế Giang - Chuyên viên
 • 1. Nguyễn Minh Hiếu - Trưởng phòng
 • 2. Vương Thanh Phong - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Mạnh Dũng - Chuyên viên chính
 • 4. Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên chính
 • 5. Lê Tấn Lộc - Chuyên viên chính
 • 6. Tô Ngọc Anh - Chuyên viên chính
 • 7. Mai Trọng Tấn - Chuyên viên
 • 1. Vũ Thị Biên - Phó Trưởng phòng - Phụ trách
 • 2. Trần Minh Hiệu - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Duy Hùng - Chuyên viên chính
 • 4. Nguyễn Thị Thanh Thảo - Chuyên viên
 • 5. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chuyên viên
 • 6. Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên
 • 7. Dương Văn Hoàng - Chuyên viên
 • 8. Vũ Thị Hiền - Chuyên viên
 • 9. Phạm Kim Phụng - Chuyên viên
 • 10. Nguyễn Chí Quang - Chuyên viên
 • 11. Trương Nguyễn Minh Trí - Cán sự
 • 1. Phan Ngọc Của - Trưởng phòng
 • 2. Phan Huyền Trang - Phó Trưởng phòng - Kế toán trưởng
 • 3. Lê Hữu Vương - Chuyên viên
 • 4. Võ Thị Ngọc Giàu - Kế toán
 • 5. Lê Hồng Nhụy Thủy - Kế toán
 • 6. Lê Văn Thương - Nhân viên điện nước
 • 7. Nguyễn Thanh Phú - Phục vụ
 • 8. Lê Thị Mỹ - Phục vụ
 • 1. Trần Thị Mộng Hạnh - Phó Trưởng ban - phụ trách
 • 2. Nguyễn Quốc Thông - Phó Trưởng ban
 • 3. Nguyễn Ngọc Hậu - Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Hồng Nhung - Chuyên viên
 • 5. Nguyễn Hoàng Thọ - Chuyên viên chính
 • 6. Trần Hoàng Long - Chuyên viên
 • 7. Đặng Thị Nga - Chuyên viên
 • 8. Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên
 • 9. Lương Thành Tài - Chuyên viên
 • 1. Trương Công Huy - Giám đốc
 • 2. Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc
 • 3. Lê Thị Thu Thảo - Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Hùng Sơn - Trưởng phòng
 • 5. Tô Thị Tường Vy - Chuyên viên
 • 6. Nguyễn Thị Hiếu - Chuyên viên
 • 7. Hoàng Cao Sáng - Chuyên viên
 • 8. Đỗ Anh Thư - Chuyên viên

II. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
 • 1. Thái Bình Phước - Trưởng ban
 • 2. Nguyễn Văn Giúp - Phó Trưởng ban
 • 3. Hồng Phước Đỉnh - Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng phòng
 • 5. Lê Văn Tiến - Phó Trưởng phòng
 • 6. Nguyễn Xuân Thịnh - Chuyên viên
 • 7. Nguyễn Hồng Quân - Chuyên viên
 • 8. Nguyễn Trọng Hữu - Chuyên viên
 • 9. Đặng Xuân Khang - Chuyên viên
 • 10. Võ Công Thành - Chuyên viên
 • 11. Nguyễn Thị Bích Nhung - Kế toán
 • 1. Phan Như Thùy Dung - Phó Giám đốc
 • 2. Trần Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng phòng
 • 3. Trần Khắc Huệ - Chuyên viên
 • 4. Trần Thị Cẩm Tú - Chuyên viên
 • 5. Huỳnh Thị Yến Như - Chuyên viên
 • 1. Bồ Thị Nguyên Trang - Chủ nhiệm
Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Tư 05/10/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022