Võ Anh Tuấn
Chánh Văn phòng
Đoàn Văn Thành
Phó Chánh Văn phòng
Huỳnh Tự Trọng
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Minh Hiếu
Phó Chánh Văn phòng

Các phòng ban chuyên môn

I. Tổ chức hành chính:
 • 1. Đỗ Minh Đức - Trưởng phòng
 • 2. Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên
 • 4. Nguyễn Văn Triệu - Chuyên viên
 • 5. Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên
 • 1. Từ Thiện Khiêm - Trưởng phòng
 • 2. Trương Thành Tạo - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng
 • 4. Trần Mộng Thi - Chuyên viên
 • 5. Đặng Hiệp Bảo Trường - Chuyên viên
 • 6. Trần Hữu Tiến - Chuyên viên
 • 7. Đỗ Lê Duy Hiền - Chuyên viên
 • 1. Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng phòng
 • 2. Phan Thị Thùy - Chuyên viên
 • 3. Trần Thị Thắm - Chuyên viên
 • 4. Phan Tấn Hưng - Chuyên viên
 • 5. Võ Trung Hiếu - Chuyên viên
 • 6. Ngô Thế Giang - Chuyên viên
 • 1. Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng phòng
 • 2. Vương Thanh Phong - Phó Trưởng phòng
 • 3. Lê Quang Thắng - Phó Trưởng phòng
 • 4. Lê Tấn Lộc - Chuyên viên chính
 • 5. Tô Ngọc Anh - Chuyên viên chính
 • 6. Mai Trọng Tấn - Chuyên viên chính
 • 1. Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng
 • 2. Trần Minh Hiệu - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Duy Hùng - Chuyên viên chính
 • 4. Nguyễn Thị Thanh Thảo - Chuyên viên
 • 5. Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên
 • 6. Dương Văn Hoàng - Chuyên viên
 • 7. Vũ Thị Hiền - Chuyên viên
 • 8. Phạm Kim Phụng - Chuyên viên
 • 9. Lê Thị Anh - Chuyên viên
 • 10. Trương Nguyễn Minh Trí - Cán sự
 • 1. Phan Ngọc Của - Trưởng phòng
 • 2. Phan Huyền Trang - Phó Trưởng phòng - Kế toán trưởng
 • 3. Lê Hữu Vương - Chuyên viên
 • 4. Võ Thị Ngọc Giàu - Kế toán
 • 5. Lê Hồng Nhụy Thủy - Kế toán
 • 6. Lê Văn Thương - Nhân viên điện nước
 • 7. Nguyễn Thanh Phú - Phục vụ
 • 8. Lê Thị Mỹ - Phục vụ
 • 1. Nguyễn Quốc Thông - Phó Trưởng ban
 • 2. Nguyễn Ngọc Hậu - Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Hồng Nhung - Chuyên viên
 • 4. Nguyễn Hoàng Thọ - Chuyên viên chính
 • 5. Trần Hoàng Long - Chuyên viên
 • 6. Đặng Thị Nga - Chuyên viên
 • 7. Lương Thành Tài - Chuyên viên
 • 1. Trương Công Huy - Giám đốc
 • 2. Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc
 • 3. Lê Thị Thu Thảo - Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Hùng Sơn - Trưởng phòng
 • 5. Tô Thị Tường Vy - Chuyên viên
 • 6. Nguyễn Thị Hiếu - Chuyên viên
 • 7. Hoàng Cao Sáng - Chuyên viên
 • 8. Đỗ Anh Thư - Chuyên viên

II. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
 • 1. Thái Bình Phước - Trưởng ban
 • 2. Trương Văn Thành - Phó Trưởng ban
 • 3. Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó Trưởng ban
 • 4. Hồng Phước Đỉnh - Chuyên viên chính
 • 5. Lê Văn Tiến - Chuyên viên
 • 6. Nguyễn Xuân Thịnh - Chuyên viên
 • 7. Nguyễn Hùng Quân - Chuyên viên
 • 8. Nguyễn Trọng Hữu - Chuyên viên
 • 9. Đặng Xuân Khang - Chuyên viên
 • 10. Võ Công Thành - Phó Trưởng phòng
 • 11. Nguyễn Thiên Phúc - Chuyên viên
 • 12. Nguyễn Kim Cương - Chuyên viên
 • 1. Phan Như Thùy Dung - Phó Giám đốc
 • 2. Trần Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng phòng
 • 3. Trần Khắc Huệ - Chuyên viên
 • 4. Trần Thị Cẩm Tú - Chuyên viên
 • 5. Huỳnh Thị Yến Như - Chuyên viên
 • 1. Nguyễn Thị Bích Nhung - Phó Chủ nhiệm
Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Năm 20/06/2024

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024