Đoàn Văn Thành
Phó Chánh Văn phòng
Huỳnh Tự Trọng
Phó Chánh Văn phòng

Các phòng ban chuyên môn

I. Tổ chức hành chính:
 • 1. Đỗ Minh Đức - Trưởng phòng
 • 2. Vũ Thị Thanh Thủy - Chuyên viên
 • 3. Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên
 • 4. Nguyễn Văn Triệu - Chuyên viên
 • 1. Từ Thiện Khiêm - Trưởng phòng
 • 2. Trương Thành Tạo - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Toàn Thắng - Phó Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Ngọc Châu - Chuyên viên chính
 • 5. Trần Mộng Thi - Chuyên viên
 • 6. Đặng Hiệp Bảo Trường - Chuyên viên
 • 7. Trần Hữu Tiến - Chuyên viên
 • 8. Đỗ Lê Duy Hiền - Chuyên viên
 • 1. Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng phòng
 • 2. Nguyễn Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng
 • 3. Phan Thị Thùy - Chuyên viên
 • 4. Trần Thị Thắm - Chuyên viên
 • 5. Phan Tấn Hưng - Chuyên viên
 • 6. Võ Trung Hiếu - Chuyên viên
 • 7. Ngô Thế Giang - Chuyên viên
 • 1. Nguyễn Minh Hiếu - Trưởng phòng
 • 2. Vương Thanh Phong - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Mạnh Dũng - Chuyên viên chính
 • 4. Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên chính
 • 5. Lê Tấn Lộc - Chuyên viên chính
 • 6. Tô Ngọc Anh - Chuyên viên chính
 • 7. Mai Trọng Tấn - Chuyên viên
 • 1. Vũ Thị Biên - Phó Trưởng phòng - Phụ trách
 • 2. Trần Minh Hiệu - Phó Trưởng phòng
 • 3. Nguyễn Duy Hùng - Chuyên viên chính
 • 4. Nguyễn Thị Thanh Thảo - Chuyên viên
 • 5. Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên
 • 6. Dương Văn Hoàng - Chuyên viên
 • 7. Vũ Thị Hiền - Chuyên viên
 • 8. Phạm Kim Phụng - Chuyên viên
 • 9. Nguyễn Chí Quang - Chuyên viên
 • 10. Trương Nguyễn Minh Trí - Cán sự
 • 1. Phan Ngọc Của - Trưởng phòng
 • 2. Phan Huyền Trang - Phó Trưởng phòng - Kế toán trưởng
 • 3. Lê Hữu Vương - Chuyên viên
 • 4. Võ Thị Ngọc Giàu - Kế toán
 • 5. Lê Hồng Nhụy Thủy - Kế toán
 • 6. Lê Văn Thương - Nhân viên điện nước
 • 7. Nguyễn Thanh Phú - Phục vụ
 • 8. Lê Thị Mỹ - Phục vụ
 • 1. Trần Thị Mộng Hạnh - Phó Trưởng ban - phụ trách
 • 2. Nguyễn Quốc Thông - Phó Trưởng ban
 • 3. Nguyễn Ngọc Hậu - Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Hồng Nhung - Chuyên viên
 • 5. Nguyễn Hoàng Thọ - Chuyên viên chính
 • 6. Trần Hoàng Long - Chuyên viên
 • 7. Đặng Thị Nga - Chuyên viên
 • 8. Nguyễn Thị Thu Hằng - Chuyên viên
 • 9. Lương Thành Tài - Chuyên viên
 • 1. Trương Công Huy - Giám đốc
 • 2. Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc
 • 3. Lê Thị Thu Thảo - Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Hùng Sơn - Trưởng phòng
 • 5. Tô Thị Tường Vy - Chuyên viên
 • 6. Nguyễn Thị Hiếu - Chuyên viên
 • 7. Hoàng Cao Sáng - Chuyên viên
 • 8. Đỗ Anh Thư - Chuyên viên

II. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
 • 1. Thái Bình Phước - Trưởng ban
 • 2. Nguyễn Văn Giúp - Phó Trưởng ban
 • 3. Hồng Phước Đỉnh - Trưởng phòng
 • 4. Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng phòng
 • 5. Lê Văn Tiến - Phó Trưởng phòng
 • 6. Nguyễn Xuân Thịnh - Chuyên viên
 • 7. Nguyễn Hồng Quân - Chuyên viên
 • 8. Nguyễn Trọng Hữu - Chuyên viên
 • 9. Đặng Xuân Khang - Chuyên viên
 • 10. Võ Công Thành - Chuyên viên
 • 1. Phan Như Thùy Dung - Phó Giám đốc
 • 2. Trần Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng phòng
 • 3. Trần Khắc Huệ - Chuyên viên
 • 4. Trần Thị Cẩm Tú - Chuyên viên
 • 5. Huỳnh Thị Yến Như - Chuyên viên
 • 1. Nguyễn Thị Bích Nhung - Phó Chủ nhiệm
Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Năm 30/03/2023

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023