VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

                                Địa chỉ:Tầng 16 (tháp A, B), Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh 
  Điện thoại:(0274) 3.822825 
  Fax: (0274) 3.822174 
  E-mail:vpub@binhduong.gov.vn 
  Địa chỉ Website:http://vpub.binhduong.gov.vn 
Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Ba 03/10/2023

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023