Hội nghị kiểm điểm năm 2020 đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý Văn phòng UBND tỉnh
16/01/2021: Thực hiện Công văn số 37- CV/TU, ngày 28/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp năm 2020 và Công văn số 111-CV/ĐUK, ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 25/12/2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2020 đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Trần Cẩm Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.


Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là đại diện các ban xây dựng đảng, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện đảng ủy, công đoàn, chi đoàn và trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đoàn Văn Thành – Phó Chánh Văn phòng thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

Đ/c Đoàn Văn Thành, Phó Bí thư - Phó Chánh Văn phòng trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế và đời sống nhân dân, đặt ra nhiều thách thức trong công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng UBND tỉnh, với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế xã hội đạt được kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định.

Đ/c Trần Văn Huy Phó Chánh Văn phòng phát biểu góp ý tại Hội nghị

Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập, quán triệt, viết bài thu hoạch và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương lần thứ 6, 7, 8, 10, 11 khóa XII; các hội nghị trực tuyến chuyên đề, thông tin thời sự do cơ quan có thẩm quyền tổ chức, triệu tập. Quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Tỉnh.

Phối hợp chuẩn bị, phục vụ tốt các hoạt động chung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia phục vụ tốt các hoạt động, các ngày lễ, tết, kỷ niệm, đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến công tác tại tỉnh. Chuẩn bị tổ chức và dự thảo thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại 10 phiên họp UBND tỉnh thường kỳ, 04 phiên họp bất thường, 110 cuộc họp của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, 20 cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực UBND tỉnh và hoạt động của Văn phòng; tích cực tham gia, phối hợp tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện quan trọng của tỉnh; tiếp đón và phục vụ chu đáo các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Đôn đốc các sở, ban, ngành chuẩn bị các chương trình, đề án, tờ trình, báo cáo trình HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ; các nội dung thực hiện phản biện xã hội; triển khai theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, tình hình triển khai các Nghị quyết, kết luận giám sát của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh.

Đ/c Trần Cẩm Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo Văn phòng trong năm 2020. Kế thừa những kết quả đạt được, sang năm 2021 tập thể lãnh đạo Văn phòng cần tập trung các giải pháp nhằm tích cực, chủ động nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp và phục vụ hoạt động UBND tỉnh.

Đ/c Trần Cẩm Hồng, đại diện các ban xây dựng Đảng cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng chụp hình lưu niệm

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Năm 20/06/2024

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024