Chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương về UBND tỉnh
18/01/2021: (binhduong.gov.vn) - Sáng 14-01, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đã diễn ra Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Bình Dương.


​Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hồ Quang Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Phạm Trọng Nhân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Đây là việc cần thiết nhằm tinh giản đầu mối, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả và chất lượng tham mưu, giúp việc cho hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

Bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động

Ký kết biên bản chuyển giao tổ chức, đoàn viên Công đoàn, tài chính Công đoàn​

Thực hiện Nghị quyết này, tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội ​và Thường trực HĐND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Dương chính thức hoạt động từ ngày 01/3/2021. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục hoạt động cho đến khi Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đi vào hoạt động chính thức.

Buổi lễ đã công bố các Quyết định và ký kết chuyển giao 04 công chức và 03 người lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Bình Dương.

Bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Bình Dương là địa phương thứ 7 trong cả nước thực hiện việc chuyển giao này. Đồng thời đánh giá, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã có vai trò không nhỏ trong việc tham mưu, giúp việc cho các đại biểu và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị UBND và HĐND tỉnh tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao trình độ, đảm bảo đời sống cho công chức và người lao động sau quá trình chuyển giao.

Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. UBND tỉnh sẽ thực hiện quy trình tiếp nhận, bố trí công việc cho công chức, người lao động theo đúng quy định.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Phương Chi

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Sáu 12/08/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022