Người dùng điện thoại thông minh phải cài đặt Bluezone, khai báo y tế điện tử bằng QR-Code
30/06/2021: (binhduong.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc triệt để triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã triệt để yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử, đồng thời yêu cầu người thân cùng thực hiện cài đặt.

Các địa điểm kinh doanh, làm việc; nơi tập trung đông người, nhà trọ, khách sạn… phải đăng ký thiết lập "điểm kiểm dịch" để quản lý và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát khách, người ra, vào bằng cách quét mã QR. Mọi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị địa phương mình phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và thực hiện khai báo y tế điện tử. 

UBND cấp xã huy động toàn thể hệ thống chính trị, xã hội trong xã, phường, thị trấn vào cuộchướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone và các ứng dụng khai báo y tế điện tử. Đảm bảo đến ngày 30/06/2021, đạt từ 90% trở lên người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn được cài ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đăng ký "điểm kiểm dịch" để quản lý và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát khách, người ra, vào bằng cách quét mã QR; triển khai các ứng dụng công nghệ số để quản lý công nhân, người lao động đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Triệt để triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các doanh nghiệp. 

Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai hoàn thiện hệ thống camera trong khu giám sát; chỉ đạo các khu cách ly y tế yêu cầu các công dân thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và những công dân phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử; thực hiện triệt để các chức năng giám sát cách ly, điểm danh và giám sát điểm danh của ứng dụng VHD (VietNam Health Decleration) trên điện thoại của mình. Chủ động khai thác các dữ liệu trên ứng dụng để phục vụ cập nhật thông tin, giám sát và có phương án kiểm soát dịch tễ trên dữ liệu của hệ thống được người dân khai báo; bảo mật thông tin người dùng…

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tuyên truyền, đăng tải thông tin theo nhiều kênh đến người dân yêu cầu phải thực hiện cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử; huy động tổng nguồn lực ngành Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong việc thiết lập "điểm kiểm dịch" và kiểm soát khách, người ra, vào bằng cách quét mã QR; phối hợp các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị cung ứng dịch vụ OTT nhắn tin yêu cầu cài đặt đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo Tổng đài đường dây nóng 1022 Bình Dương tiếp nhận các phản ánh liên quan trong công tác phòng, chống dịch theo khung thời gian 24/7; chuyển các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý. Việc xử lý đảm bảo tối đa không quá 5 giờ kể từ khi tiếp nhận.

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh(thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước 15 giờ 00 phút hàng ngày qua hộp thư: bluezone@binhduong.gov.vn.

Thông tin chi tiết về các ứng dụng và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh https://www.binhduong.gov.vn/;  https://www.bluezone.gov.vn/ và https://tokhaiyte.vn/.

 Chỉ thị 11.pdf

Đoan Trang

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Hai 29/05/2023

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023