Đảm bảo 100% khu dân cư, doanh nghiệp có sự giám sát của Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ An toàn Covid-19
08/07/2021: (binhduong.gov.vn) - ​UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ An toàn Covid-19 trong công tác giám sát dịch tại khu dân cư và doanh nghiệp.


Theo đó, các địa phương rà soát, thành lập ngay các Tổ Covid-19 cộng đồng (Tổ phòng chống Covid trong cộng đồng)  ở tất cả các khu dân cư, khu nhà trọ trên địa bàn, đảm bảo 100% các đơn vị dân cư có sự giám sát của Tổ Covid-19 cộng đồng trước ngày 10/07/2021. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thành lập và tổ chức triển khai hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Tiểu ban chỉ đạo hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng (do 01 đồng chí lãnh đạo UBND làm Trưởng Tiểu ban) và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giám sát hoàn thành trước ngày 10/07/2021. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, thành lập ngay, kiện toàn, củng cố mô hình hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng theo đúng yêu cầu của Chỉ thị này và hướng dẫn của Sở Y tế; quán triệt sâu sắc trách nhiệm của Tổ Covid-19 cộng đồng tại các điểm dân cư, khu nhà trọ, tổ dân phố, ấp, khu phố, kết hợp với hướng dẫn hoạt động của các Tổ trên địa bàn đảm bảo tính thống nhất.

UBND xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Quyết định thành lập các Tổ Covid cộng đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổ, quy mô mỗi Tổ Covid cộng đồng gồm 3-4 người gồm: cán bộ tổ, ấp, khu phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư, chủ nhà trọ (tùy theo điều kiện thực tế, mỗi tổ phụ trách tối đa 50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể cho từng tổ viên).

Đồng thời rà soát, thành lập ngay các Tổ An toàn Covid-19 (Tổ phòng, chống Covid-19 trong sản xuất, kinh doanh) ở tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn, đảm bảo 100% các doanh nghiệp có sự giám sát của Tổ An toàn Covid-19 trước ngày 10/07/2021.

Yêu cầu Giám đốc, chủ sử dụng lao động của nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ An toàn Covid-19, quyết định thành lập các Tổ An toàn Covid-19 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổ, trong đó có phân công trách nhiệm phụ trách cụ thể cho từng thành viên. Mỗi phân xưởng, dây chuyền sản xuất, tổ sản xuất, vị trí làm việc cần thành lập ít nhất 01 Tổ An toàn Covid-19 hoạt động kiêm nhiệm. Trường hợp tổ sản xuất có đông người lao động thì có thể thành lập nhiều Tổ An toàn Covid-19. Mỗi tổ từ 2-3 người, thành phần gồm lãnh đạo các tổ, đội, nhóm; đại diện công đoàn, các công nhân, người lao động trực tiếp làm việc tại nơi sản xuất, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, có uy tín hoặc những người là an toàn vệ sinh viên tại cơ sở. Tốt nhất mỗi tổ phụ trách khoảng 50 công nhân. Khuyến khích Giám đốc, chủ sử dụng lao động xem xét có các hình thức bồi dưỡng, hỗ trợ về vật chất, khen thưởng động viên kịp thời, khuyến khích Tổ An toàn Covid-19 tại doanh nghiệp hoạt động tích cực và có hiệu quả.

Văn bản - 12-CT.signed.pdf

Yến Nhi

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Hai 25/10/2021

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021