Tháo gỡ khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần "3 không"
14/07/2021: (binhduong.gov.vn) - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 06/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19.


​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Thông báo số 177/TB-VPCP và tình hình thực tế của địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp, hiệu quả. Trong đó cần chú ý các nội dung về đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân ở từng cấp, từng ngành để chống dịch có hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, thực hiện "4 tại chỗ" (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ) ở mức cao hơn, để không bị động khi dịch bệnh tăng lên và diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh; với phương châm tháo gỡ vướng mắc và điều kiện bảo đảm chống dịch "3 không": Không nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm...; không nói thiếu nhân lực; không nói thiếu quy định và cơ chế, chính sách.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, chia sẻ, tích cực và tự giác hợp tác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện các biện pháp mạnh khi cần thiết về phong tỏa, giãn cách, cách ly.

 Văn bản - 3083-VX.signed.pdf

Đoan Trang

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Sáu 17/09/2021

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021