Áp dụng Chỉ thị 15+ tại các huyện "vùng xanh"
06/09/2021: (binhduong.gov.vn) - UBND tỉnh​ chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện "vùng xanh".


​Theo đó, hiện nay, các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo đã công bố xã "vùng xanh"; huyện Bắc Tân Uyên đủ điều kiện công bố xã "vùng xanh". 

Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đưa cuộc sống trở lại tình trạng "bình thường mới", giao UBND các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên căn cứ tình hình thực tế địa phương, chủ động áp dụng biện pháp hành chính phù hợp. Có thể xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm ngặt hơn (gọi tắt là áp dụng "Chỉ thị 15+").

 Văn bản - 4436/UBND-VX.pdf

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Tư 05/10/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022