Phương án lưu thông tại "vùng xanh" các huyện phía Bắc từ ngày 11/9/2021
11/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​UBND tỉnh ban hành phương án lưu thông liên huyện "vùng xanh" trên địa bàn các huyện phía Bắc.


Theo đó, từ ngày 11/9/2021, tổ chức lưu thông giữa các huyện, thị xã phía Bắc theo phương án: Giữa các huyện “vùng xanh”, người và các phương tiện giao thông lưu thông bình thường, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19 giữa 02 địa phương.

Lưu thông trong nội bộ huyện, thị xã: Giữa các xã, phường, thị trấn “vùng xanh”, căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCDQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19” và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện chủ động xem xét và tự quyết định.

Đối với tổ chức lưu thông giữa các huyện phía Bắc với các huyện phía Nam của tỉnh và với các tỉnh, thành phố khác: Người và phương tiện tham gia giao thông vào, ra các cửa ngõ giữa 02 địa phương phải được kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19; công tác kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid–19 thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành.
UBND các huyện, thị xã “vùng xanh” cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông thông qua các chốt kiểm soát giáp ranh giữa 02 địa phương; kết hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát lưu động với các chốt cố định nhằm đảm bảo kiểm soát con người, phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật tư từ “vùng vàng”, “vùng đỏ” về các xã, khu, ấp trên địa bàn vùng xanh.

Riêng thị xã Bến Cát, khi đủ điều kiện “vùng xanh” có thể xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm ngặt hơn (gọi tắt là áp dụng Chỉ thị 15+) trong phạm vi xã, phường. Sau đó, áp dụng Chỉ thị 15+ trong phạm vi toàn thị xã. Việc áp dụng Chỉ thị 15+ trong phạm vi xã, phường và nội bộ thị xã do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã xem xét, quyết định. Khi đủ điều kiện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo việc lưu thông liên huyện với các địa phương “vùng xanh”.

Nguyên tắc tổ chức lưu thông: Bảo vệ, giữ vững các “vùng xanh”; khóa chặt “vùng vàng”, “vùng đỏ”; đảm bảo lưu thông được thông suốt. Theo đó, tiếp tục giữ lại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 như hiện nay giữa các huyện “vùng xanh”; tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 giữa “vùng xanh” với “vùng vàng”, “vùng đỏ”; thực hiện điều chỉnh lại các chốt theo hướng rút bớt lực lượng ở khu vực xanh để tăng cường cho khu vực có nguy cơ và ranh giới với các “vùng đỏ”, “vùng cam”. Các phương tiện giao thông được phép lưu thông qua lại giữa các “vùng xanh” trong địa bàn huyện, giữa các huyện “vùng xanh” trên cơ sở phải tuân thủ theo phương án tổ chức lưu thông của từng huyện, giữa các huyện phía Bắc.

Những người được tham gia lưu thông thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4547/UBND-VX ngày 09/9/2021 (Ngoài các đối tượng đã được quy định, người dân đã được ​tiêm ít nhất 01 mũi tiêm vaccine sau 14 ngày được phép tham gia lưu thông. Người lao động cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua các chốt kiểm soát. Hạn chế tối đa các đối tượng là người già, bệnh nền, trẻ em tham gia lưu thông)​, đồng thời bổ sung thêm đối tượng là F0 đã khỏi bệnh (theo quy định của ngành Y tế). ​​

Đảm bảo giữ thông suốt “luồng xanh” và kiểm soát được hàng hóa về từ “vùng đỏ”, “vùng vàng”. Duy trì cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân trong “vùng xanh”đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Người về từ vùng có nguy cơ phải được thực hiện cách ly, giám sát theo quy định.

 Văn bản - 4593/UBND-VX.pdf

 

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Hai 23/05/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022