Bình Dương dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2021-2025
23/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Chiều 21-9, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.


Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo, Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 Trung ương giao cho tỉnh Bình Dương là 33.003 tỷ 296 triệu đồng. Kế hoạch do HĐND tỉnh thông qua đầu kỳ bao gồm vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương là 33.507.402 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, tỉnh đã huy động các nguồn lực để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nhằm đảm bảo bố trí đủ vốn cho các dự án khởi công và hoàn thành trong kỳ. Đến cuối kỳ trung hạn, vốn đầu tư công của tỉnh là 45.913.088 triệu đồng, phân bổ cho 823 dự án. 

Tổng giá trị giải ngân đến 31/01/2021 đạt 38.491.727 triệu đồng, vượt 17% so với kế hoạch Trung ương giao, đạt 84% kế hoạch điều chỉnh và 114% kế hoạch đầu kỳ HĐND tỉnh giao.

DTC trung han.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, khả năng cân đối, Bình Dương dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với 49.562.100 triệu đồng vốn ngân sách địa phương và 2.621.909 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương. Trong đó, ưu tiên bố trí cho 40 dự án, công trình trọng điểm với tổng số vốn 15.516.560 triệu đồng.

giaingandautucong1_Key_17092020145829.jpg

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải phápcho đầu tư công trung hạn. Trong đó cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ khâu chuẩn bị đầu tư để giảm tối đa việc điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án; xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện gắn với kế hoạch giải ngân từng dự án; tập trung thực hiện nghiệm thu thanh toán không để dồn khối lượng đối với công trình chuyển tiếp, các công trình có khả năng hoàn thành. 

Song song đó, tăng cường công tác thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và kết thúc dự án bằng các hình thức trực tuyến; đẩy mạnh công tác lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Từng cấp, từng ngành trong quá trình thẩm định góp ý, trình phê duyệt chủ trương, dự án phải đảm bảo hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật. Các cơ quan liên quan tích cực chủ động phối hợp triển khai và kịp thời nắm bắt giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Đồng thời, bố trí kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. Xây dựng và ban hành danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng, đặc biệt là giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo nhằm đẩy mạnh đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP); thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao…​

Đoan Trang

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Tư 05/10/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022