Bình Dương kiến nghị cắt giảm thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công
05/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Chiều 04-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.


Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Chánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2021, phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước đang từng bước được điều chỉnh theo yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và khai thác tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các Bộ, ngành đã tham mưu, trình Chính phủ cắt giảm các thủ tục hành chính, theo đó đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, tạo được sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành. 

Việc thực hiện phân cấp, phân quyền đã bước đầu gắn với đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Đồng thời khắc phục được cơ bản các vấn đề giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, ngành, phân định rõ hơn về thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tiết kiệm chi tiêu công và thúc đẩy việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

IMG_3294.JPG

 Ông Phạm Văn Chánh – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương​ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Phạm Văn Chánh – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho rằng, thời gian qua, một số dự án đầu tư công không triển khai đúng tiến độ kế hoạch do vướng mắc về thủ tục hành chính, có những dự án lớn kéo dài đến 2 năm, do đó, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cắt giảm các thủ tục để đẩy mạnh đầu tư công. Bình Dương cũng kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ giao cho các địa phương có quyền chủ động tính toán về biên chế để đáp ứng nhiệm vụ công việc dựa trên cân đối kinh phí ngân sách.

Khẳng định phương hướng giai đoạn tới là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các Bộ, ngành tập trung nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật chuyên ngành theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, giữa Chính phủ, các Bộ, ngành với chính quyền địa phương​. Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chủ trương của Bộ Chính trị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, phân quyền.

Yến Nhi

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Sáu 12/08/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022