Hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng
21/01/2022: (binhduong.gov.vn) - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 từ nguồn ngân sách địa phương cho 23 nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cơ bản như mức hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2021. Tuy nhiên, tăng hỗ trợ cho người phục vụ trong các khu điều trị Covid-19 tập trung (F0) với mức chi 2.000.000 đồng/người (phục vụ từ ngày 31/01/2022 đến ngày 03/02/2022).

Bên cạnh đó, tăng số phần quà Tết cho đối tượng là công nhân lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết năm 2022, trong đó, khối tỉnh là 10.009 suất (tăng 5.109 suất so với năm 2021) và khối huyện là 11.850 suất (tăng 3.500 suất so với năm 2021).

Các đơn vị cấp phát tiền Tết có trách nhiệm kiểm tra, xem xét và thẩm định đúng theo đối tượng và trình tự thủ tục quy định hiện hành, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức kiểm tra xác minh để đảm bảo tiền Tết được cấp đúng đối tượng và mức chi được hưởng. Việc cấp phát tiền Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho tất cả các đối tượng được hưởng phải thực hiện xong trước ngày 21/01/2021 (ngày 19/12 âm lịch).

 Văn bản  235/QĐ-UBND.pdf

Đoan Trang

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Tư 05/10/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022