Chuyển đổi số tạo nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại
28/04/2022: (binhduong.gov.vn) - ​Sáng 27-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác quý I/2022 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới.


Phiên họp được kết nối trực tuyến với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm tới công tác chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đây cũng là lĩnh vực được người dân, cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm.

ttg2-165102423967416512694.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh: "Chuyển đổi số là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là rất nặng nề; chúng ta phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam; gắn với quá trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế-xã hội hiện nay cũng như các mục tiêu phát triển tới năm 2025, 2030 và 2045".

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế số; phát triển hạ tầng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số; huy động mạnh mẽ các nguồn lực qua việc thúc đẩy hợp tác công tư; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp; nâng cao năng lực quản trị hiện đại, phù hợp tình hình, năng lực và trình độ của Việt Nam; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiểm tra, giám sát thường xuyên để thúc đẩy công việc và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lãng phí…

Trong bối cảnh thời gian, nguồn lực đều có hạn, Thủ tướng lưu ý việc đầu tư cho chuyển đổi số phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, không dàn trải, chia cắt, manh mún, rời rạc, lựa chọn những việc có tác động lan tỏa, hiệu quả ngay để triển khai.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực của Ủy ban, đóng góp của kinh tế số cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng tăng, ước tính doanh thu kinh tế số quý I/2022 đạt khoảng 53 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kinh tế số nền tảng có tốc độ tăng trưởng 28%, đạt doanh thu 8 tỷ đô la Mỹ, còn lại là kinh tế số ICT và kinh tế số ngành, với tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 15%.

IMG_7722.JPG

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 02/2022 có 65.329 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới, tăng 487 doanh nghiệp so với năm 2021.

Thực hiện thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban, các Bộ, ngành, địa phương được giao triển khai 03 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong quý I/2022, đều đã hoàn thành đúng hạn. Theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành 14 nhiệm vụ trong tháng 4/2022.

Thời gian qua, nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu đã có chuyển biến rõ nét, 100% các Bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu làm Trưởng ban.

Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 Quyết định về chuyển đổi số, trong đó phê duyệt ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với 3 mục tiêu chính là đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Yến Nhi

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Sáu 19/07/2024

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 21/07/2024