Đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2023
18/01/2023: (binhduong.gov.vn) - ​​Sáng 17-01, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2023.


Tham dự có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố.

Phiên họp đã xem xét nội dung các dự thảo Tờ trình: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023; kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương năm 2023;  quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

IMG_0744.JPG

Toàn cảnh Phiên họp

Năm 2023 dự báo tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn tác động bất lợi cho quá trình phục hồi của kinh tế thế giới. Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp chủ động thích ứng linh hoạt, đổi mới sáng tạo, hiệu quả với 06 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế.

Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Thúc đẩy triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiêp đổi mới công nghệ.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục chú trọng đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên nguồn lực thích hợp cho các lĩnh vực như giao thông, chỉnh trang đô thị, cấp thoát nước công cộng, giáo dục, y tế.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

IMG_0736.JPG

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh kết luận Phiên họp

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động thích ứng, linh hoạt đổi mới sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất nội dung các Tờ trình, đồng thời yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện văn bản, sớm trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các cấp, ngành, địa phương phải tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống công nhân lao động, người nghèo, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết…​

Yến Nhi

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Bảy 04/02/2023

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023