VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023 – 2028
30/05/2023: Sáng ngày 19/5/2023, Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Đến dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Vân - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đoàn Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2023 cùng 107 công đoàn viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Đặng Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương không ngừng phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở có 171 công đoàn viên và trong 07 năm qua, Công đoàn cơ sở đã kết nạp mới 174 đoàn viên, tiếp nhận mới 01 tổ công đoàn và 24 đoàn viên, chuyển sinh hoạt 85 đoàn viên... Tính đến nay, Công đoàn cơ sở có 09 tổ công đoàn với tổng số 284 công đoàn viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn cơ sở đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; vận động công đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hằng năm, Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được công nhận đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2018, 2019 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 01 Huân chương lao động hạng Nhì và 06 Huân chương lao động hạng Ba cho cá nhân. Nhiều tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh còn được Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen trong tổng kết các chuyên đề như cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới,… và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Võ Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đảm bảo chăm lo đời sống của các công đoàn viên, đặc biệt là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Công đoàn cơ sở thời gian tới phát huy hơn nữa tính đoàn kết của tập thể công đoàn viên để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn nói riêng và chính quyền nói chung đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao của cơ quan cấp trên. Ngoài ra, mỗi công đoàn viên làm việc phải “dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm” trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đảm bảo chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong phối hợp kịp thời với các sở, ban, ngành để tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng có nhiều tham luận liên quan đến công tác chuyên môn về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên và công tác phối hợp giữa Công đoàn cơ sở với Đoàn Thanh niên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đoàn viên công đoàn trình bày tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Được sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Huỳnh Tự Trọng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xác định mục tiêu hoạt động Công đoàn trong những năm tới là “Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động – đoàn viên công đoàn (CBCC,VC – ĐVCĐ), tập trung tham gia tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với CBCC,VC – ĐVCĐ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng lối sống văn minh tại cơ quan, đơn vị; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể như sau:

(1) Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCC,VC – ĐVCĐ.

(2) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(3) Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; quan tâm thu hút người lao động, tổ chức của người lao động tại đơn vị.

(4) Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

(5) Xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

(6) Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn.

Thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Đặng Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn cơ sở, đồng thời mong muốn Công đoàn cơ sở tiếp tục nỗ lực, phát huy các giá trị tốt đẹp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh của Đại hội.

Hùng Sơn – Nguyễn Nghĩa

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Năm 20/06/2024

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024