Lấy ý kiến về quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
03/07/2024: (binhduong.gov.vn) - ​​UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 hằng năm cho các đối tượng, đơn vị trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét ban hành chính sách.​​


Việc ban hành Nghị quyết nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh khi thực hiện các hoạt động tặng quà cho các đối tượng.

Theo đó, áp dụng cho các đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các đối tượng thuộc ngành Bảo hiểm xã hội quản lý; hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong năm); đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em; người lao động xa quê, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đơn vị, Trung tâm, Trạm, Trại xã hội, Hội quần chúng.

Cụ thể, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán đối với các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: Mẹ Việt Nam anh hùng: 10.000.000 đồng/định suất; Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân: 7.000.000 đồng/định suất; gia đình có 02 liệt sĩ, 03 liệt sĩ trở lên: 3.000.000 đồng/định suất; gia đình có 01 liệt sĩ, gia đình liệt sĩ anh hùng (liệt sĩ được truy tặng liệt sĩ anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình liệt sĩ (thân nhân liệt sĩ sống cô đơn) hưởng trợ cấp ưu đãi tuất nuôi dưỡng hằng tháng: 2.500.000 đồng/định suất; bệnh binh hạng 1/3, 2/3: 1.700.000 đồng/định suất;…

Mức quà tặng  nhân kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 đối với các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: 3.000.000 đồng/định suất; cán bộ tiền khởi nghĩa: 2.000.000 đồng/định suất; Anh hùng LLVT nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người thờ cúng Anh hùng LLVT nhân dân đã từ trần: 1.500.000 đồng/định suất; gia đình liệt sĩ hưởng trợ cấp mất người nuôi dưỡng, người có công cách mạng (được tặng thưởng Huân chương kháng chiến) hưởng trợ cấp mất người nuôi dưỡng, gia đình liệt sĩ anh hùng, gia đình có 2 liệt sĩ, 3 liệt sĩ trở lên, thương binh hạng 1/4, 2/4, bệnh binh hạng 1/3, 2/3: 1.000.000 đồng/định suất;…

Mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong năm): 1.500.000 đồng/hộ; đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng: 700.000 đồng/người.

Mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em: 1.000.000 đồng/trẻ em.

Mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán đối với người lao động xa quê, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 1.000.000 đồng/định suất.

Mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán đối với Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh: 5.000.000 đồng/cơ sở; cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh (Cơ sở 2: Cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn), Trung tâm Tâm thần Tân Định (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh), Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh): 20.000.000 đồng/cơ sở…

Kinh phí thực hiện do nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Thời gian đóng góp ý kiến từ ngày 21/6 đến hết ngày 20/7/2024.

Các Văn bản dự thảo của Nghị quyết : 

- DU_THAO_BAO_CAO_DANH_GIA_TAC_DONG_CHINH_SACH_NHAN_NHAN_DIP_TET_NGUYEN_DAN,_DIP_LE.docx

- DU_THAO_BAO_CAO_KET_QUA_THUC_HIEN_CHINH_SACH.docx

 - DU_THEO_DE_CUONG_NGHI_QUYET.docx

 - TO_TRINH_UBND_TINH_DE_NGHI_XAY_DUNG_NGHI_QUYET.docx

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Sáu 19/07/2024

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 21/07/2024