CHI ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG UBND TỈNH TRAO TẶNG NHU YẾU PHẨM CÁC PHƯỜNG CÓ KHU VỰC BỊ PHONG TỎA DO DỊCH BỆNH COVID-19
02/07/2021: Hôm nay, ngày 29/6/2021, Chi đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã trao tặng nhu yếu phẩm đến một số địa phương có khu vực phong tỏa do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị kiểm điểm năm 2020 đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý Văn phòng UBND tỉnh
16/01/2021: Thực hiện Công văn số 37- CV/TU, ngày 28/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp năm 2020 và Công văn số 111-CV/ĐUK, ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 25/12/2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2020 đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Trần Cẩm Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Chủ Nhật 17/10/2021

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021