Ngày 15/9/2021, Bình Dương có 4.483 bệnh nhân xuất viện
16/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 15/9/2021, Bình Dương có thêm 4.483 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 125.426 người.

Ngày 14/9/2021, Bình Dương có thêm 7.194 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm 1.473 ca
15/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 2.178 ca mắc mới Covid-19, giảm 1.473 ca so với ngày 13/9/2021. ​

Đến ngày 13/9/2021, Bình Dương có 113.749 bệnh nhân xuất viện
14/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 13/9/2021, Bình Dương có thêm 5.086 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 113.749 người.

Ngày 12/9/2021, Bình Dương có thêm 4.912 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm
12/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của S​ở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 3.188 ca mắc mới Covid-19, giảm 783 ca so với ngày 11/9/2021.​

Ngày 11/9/2021, Bình Dương thêm 4.319 bệnh nhân xuất viện
12/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 11/9/2021, Bình Dương có thêm 4.319 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 103.751 người.

Ngày 10/9/2021, Bình Dương thêm 4.441 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm
11/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 10/9/2021, Bình Dương có thêm 4.441 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 99.432 người.

Đến ngày 09/9/2021, Bình Dương có gần 95.000 bệnh nhân xuất viện
10/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 09/9/2021, Bình Dương có thêm 5.484 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 94.991 người.

Ngày 07/9/2021, Bình Dương có thêm 4.568 bệnh nhân xuất viện
08/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 07/9/2021, Bình Dương có thêm 4.568 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 83.980 người. ​

Ngày 06/9/2021, Bình Dương có thêm 3.527 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm sâu
07/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua Bình Dương ghi nhận 2.194 ca mắc mới Covid-19 giảm 1.346 ca so với ngày 05/9/2021.

Ngày 04/9/2021, số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục giảm mạnh
05/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 2.485 ca mắc mới Covid-19, giảm 1.191 ca so với ngày 03/9/2021.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Tư 05/10/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022