Ngày 07/10/2021, Bình Dương thêm 3.444 bệnh nhân xuất viện
08/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 07/10/2021, Bình Dương có thêm 3.444 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 204.404 người.

Ngày 06/10/2021, Bình Dương thêm 1.813 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc tiếp tục giảm
07/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 06/10/2021, Bình Dương có thêm 1.813 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 200.960 người.

Bình Dương đã có gần 200.000 bệnh nhân xuất viện
06/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 05/10/2021, Bình Dương có thêm 4.119 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 199.147 người.

Bình Dương thêm 2.360 bệnh nhân xuất viện, 86 xã, phường là “vùng xanh”
06/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 04/10/2021​, Bình Dương có thêm 2.360 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 195.028 người.

Bình Dương thêm 3.534 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới tiếp tục giảm
04/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 03/10/2021, Bình Dương có thêm 3.534 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 192.668 người.

Ngày 02/10/2021, Bình Dương thêm 2.032 bệnh nhân xuất viện
04/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 02/10/2021, Bình Dương có thêm 2.032 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 189.134 người.

Đến ngày 01/10/2021, Bình Dương có hơn 187.000 bệnh nhân xuất viện, hơn 2 triệu liều vắc xin đã tiêm cho người dân
02/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 01/10/2021, Bình Dương có thêm 1.830 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 187.102 người.

Ngày 30/9/2021, Bình Dương thêm 3.112 bệnh nhân xuất viện
01/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 30/9/2021, Bình Dương có thêm 3.112 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 185.272 người.

Ngày 29/9/2021, Bình Dương thêm 3.007 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc tiếp tục giảm
30/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 29/9/2021, Bình Dương có thêm 3.007 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 182.160 người.

Ngày 28/9/2021, Bình Dương có thêm 4.993 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm
29/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 28/9/2021, Bình Dương có thêm 4.993 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 179.153 người.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Ba 05/07/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022