Ngày 11/9/2021, Bình Dương thêm 4.319 bệnh nhân xuất viện
12/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 11/9/2021, Bình Dương có thêm 4.319 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 103.751 người.

Ngày 10/9/2021, Bình Dương thêm 4.441 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm
11/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 10/9/2021, Bình Dương có thêm 4.441 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 99.432 người.

Đến ngày 09/9/2021, Bình Dương có gần 95.000 bệnh nhân xuất viện
10/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 09/9/2021, Bình Dương có thêm 5.484 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 94.991 người.

Ngày 07/9/2021, Bình Dương có thêm 4.568 bệnh nhân xuất viện
08/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 07/9/2021, Bình Dương có thêm 4.568 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 83.980 người. ​

Ngày 06/9/2021, Bình Dương có thêm 3.527 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm sâu
07/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua Bình Dương ghi nhận 2.194 ca mắc mới Covid-19 giảm 1.346 ca so với ngày 05/9/2021.

Ngày 04/9/2021, số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục giảm mạnh
05/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 2.485 ca mắc mới Covid-19, giảm 1.191 ca so với ngày 03/9/2021.

Ngày 03/9/2021, Bình Dương có 2.962 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm
05/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 3.676 ca mắc mới Covid-19, giảm 828 ca so với ngày 02/9/2021.

Đến ngày 05/9/2021, Bình Dương có hơn 57% bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện
05/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 05/9/2021, Bình Dương có thêm 3.206 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 75.885 người, chiếm 57,3% tổng số ca bệnh.

Đến ngày 02/9/2021, Bình Dương có 66.077 bệnh nhân xuất viện
03/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 02/9/2021, Bình Dương có 3.405 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 66.077 người.

Ngày 01/9/2021, Bình Dương có 2.703 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm
02/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua, Bình Dương ghi nhận 3.440 ca mắc mới Covid-19 (giảm 1.090 ca so với ngày 31/8/2021).

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Hai 25/10/2021

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021