Ngày 17/10/2021, Bình Dương có thêm 1.460 bệnh nhân xuất viện
18/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 17/10/2021, Bình Dương có thêm 1.460 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 222.437 người.

Ngày 16/10/2021, Bình Dương có thêm 1.504 bệnh nhân xuất viện
17/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 16/10/2021, Bình Dương có thêm 1.504 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 220.977 người.

Bình Dương đã có gần 220.000 bệnh nhân xuất viện
16/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 14/10/2021, Bình Dương có thêm 1.548 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 219.473 người.​

Ngày 14/10, Bình Dương có thêm 1.908 bệnh nhân xuất viện
15/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 14/10/2021, Bình Dương có thêm 1.908 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 217.925 người.

Bình Dương đã có hơn 216.000 bệnh nhân xuất viện, 91/91 xã, phường, thị trấn "vùng xanh"
15/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 13/10/2021, Bình Dương có thêm 1.201 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 216.017 người.​

Ngày 12/10/2021, Bình Dương thêm 1.502 bệnh nhân xuất viện
13/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 12/10/2021, Bình Dương có thêm 1.502 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 214.816 người.

Bình Dương đã có hơn 213.000 bệnh nhân xuất viện, hơn 3 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người dân
12/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 11/10/2021, Bình Dương có thêm 2.381 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 213.314 người.

Ngày 10/10/2021, Bình Dương thêm 1.419 bệnh nhân xuất viện, 89 xã, phường, thị trấn “vùng xanh”
11/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 10/10/2021, Bình Dương có thêm 1.419 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 210.933 người.

Ngày 09/10/2021, Bình Dương có thêm 2.236 bệnh nhân xuất viện
11/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 09/10/2021, Bình Dương có thêm 2.236 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 209.514 người.

Ngày 08/10/2021, Bình Dương thêm 2.874 bệnh nhân xuất viện
09/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 08/10/2021, Bình Dương có thêm 2.874 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 207.278 người.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Ba 05/07/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022