Ngày 28/10/2021, Bình Dương có thêm 587 bệnh nhân xuất viện
29/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 28/10/2021, Bình Dương có thêm 587 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 229.626 người.

Ngày 27/10/2021, Bình Dương có thêm 478 bệnh nhân xuất viện
28/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 27/10/2021, Bình Dương có thêm 478 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 229.085 người.

Ngày 26/10/2021, Bình Dương có thêm 526 bệnh nhân xuất viện
27/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 26/10/2021, Bình Dương có thêm 526 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 228.600 người.

Ngày 25/10/2021, Bình Dương có thêm 803 bệnh nhân xuất viện
26/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 25/10/2021, Bình Dương có thêm 803 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 228.169 người.

Ngày 24/10/2021, Bình Dương có thêm 908 bệnh nhân xuất viện
25/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 24/10/2021, Bình Dương có thêm 908 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 229.661 người.

Đến ngày 23/10/2021, Bình Dương có gần 229.000 bệnh nhân xuất viện, thành lập 153 Trạm y tế lưu động
25/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 23/10/2021, Bình Dương có thêm 485 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 228.753 người.

Ngày 21/10/2021, Bình Dương có thêm 1.145 bệnh nhân xuất viện
22/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 21/10/2021, Bình Dương có thêm 1.145 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 227.369 người.​

Ngày 20/10/2021, Bình Dương có thêm 1.610 bệnh nhân xuất viện
21/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 20/10/2021, Bình Dương có thêm 1.610 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 226.224 người.

Bình Dương đã có hơn 224.000 bệnh nhân xuất viện
20/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 19/10/2021, Bình Dương có thêm 1.004 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 224.614 người.

Ngày 18/10/2021, Bình Dương có thêm 1.173 bệnh nhân xuất viện
20/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 18/10/2021, Bình Dương có thêm 1.173 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 223.610 người.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Tư 05/10/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022