Bình Dương thêm 3.534 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới tiếp tục giảm
04/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 03/10/2021, Bình Dương có thêm 3.534 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 192.668 người.

Ngày 02/10/2021, Bình Dương thêm 2.032 bệnh nhân xuất viện
04/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 02/10/2021, Bình Dương có thêm 2.032 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 189.134 người.

Đến ngày 01/10/2021, Bình Dương có hơn 187.000 bệnh nhân xuất viện, hơn 2 triệu liều vắc xin đã tiêm cho người dân
02/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 01/10/2021, Bình Dương có thêm 1.830 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 187.102 người.

Ngày 30/9/2021, Bình Dương thêm 3.112 bệnh nhân xuất viện
01/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 30/9/2021, Bình Dương có thêm 3.112 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 185.272 người.

Ngày 29/9/2021, Bình Dương thêm 3.007 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc tiếp tục giảm
30/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 29/9/2021, Bình Dương có thêm 3.007 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 182.160 người.

Ngày 28/9/2021, Bình Dương có thêm 4.993 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc mới giảm
29/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 28/9/2021, Bình Dương có thêm 4.993 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 179.153 người.

Ngày 27/9/2021, Bình Dương thêm 4.349 bệnh nhân xuất viện
28/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 27/9/2021, Bình Dương có thêm 4.349 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 174.160 người.

Đến ngày 26/9/2021, Bình Dương có gần 170.000 bệnh nhân xuất viện
28/09/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 26/9/2021, Bình Dương có thêm 3.598 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 169.811 người.

Ngày 24/9/2021, Bình Dương có thêm 3.169 bệnh nhân xuất viện
25/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 24/9/2021, Bình Dương có thêm 3.169 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 162.761 người.

Ngày 23/9/2021, Bình Dương thêm 5.047 bệnh nhân xuất viện
24/09/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 23/9/2021, Bình Dương có thêm 5.047 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 159.592 người.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Hai 25/10/2021

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021