Ngày 14/11/2021, Bình Dương có thêm 585 bệnh nhân xuất viện
15/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 14/11/2021, Bình Dương có thêm 585 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 236.962 người.

Bình Dương thêm 938 bệnh nhân xuất viện
11/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 10/11/2021, Bình Dương có thêm 938 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 234.705 người.

Ngày 07/11/2021, Bình Dương có thêm 493 bệnh nhân xuất viện
08/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 07/11/2021, Bình Dương có thêm 493 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 233.436 người.

Bình Dương thêm 723 bệnh nhân xuất viện, đã tiêm 74.710 liều vắc xin cho trẻ em từ 15-17 tuổi
08/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 05/11/2021, Bình Dương có thêm 723 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 232.863 người.​

Ngày 03/11/2021, Bình Dương thêm 243 bệnh nhân xuất viện
04/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 03/11/2021, Bình Dương có thêm 243 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 232.010 người.

Ngày 02/11/2021, Bình Dương thêm 513 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện
04/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 02/11/2021, Bình Dương có thêm 513 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 231.926 người.

Bình Dương: Trên 99% bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện
02/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 01/11/2021, Bình Dương có thêm 308 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 231.576 người.

Ngày 31/10/2021, Bình Dương có thêm 1.285 bệnh nhân xuất viện
01/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 31/10/2021, Bình Dương có thêm 1.285 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 231.431 người.

Ngày 30/10/2021, Bình Dương có thêm 561 bệnh nhân xuất viện
01/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 30/10/2021, Bình Dương có thêm 561 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 230.309 người.​

Bình Dương thêm 224 bệnh nhân xuất viện, hơn 3,9 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người dân
01/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 29/10/2021, Bình Dương có thêm 224 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 229.804 người.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Tư 05/10/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022