Bình Dương đã có hơn 216.000 bệnh nhân xuất viện, 91/91 xã, phường, thị trấn "vùng xanh"
15/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 13/10/2021, Bình Dương có thêm 1.201 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 216.017 người.​

Ngày 12/10/2021, Bình Dương thêm 1.502 bệnh nhân xuất viện
13/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 12/10/2021, Bình Dương có thêm 1.502 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 214.816 người.

Bình Dương đã có hơn 213.000 bệnh nhân xuất viện, hơn 3 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người dân
12/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 11/10/2021, Bình Dương có thêm 2.381 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 213.314 người.

Ngày 10/10/2021, Bình Dương thêm 1.419 bệnh nhân xuất viện, 89 xã, phường, thị trấn “vùng xanh”
11/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 10/10/2021, Bình Dương có thêm 1.419 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 210.933 người.

Ngày 09/10/2021, Bình Dương có thêm 2.236 bệnh nhân xuất viện
11/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 09/10/2021, Bình Dương có thêm 2.236 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 209.514 người.

Ngày 08/10/2021, Bình Dương thêm 2.874 bệnh nhân xuất viện
09/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 08/10/2021, Bình Dương có thêm 2.874 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 207.278 người.

Ngày 07/10/2021, Bình Dương thêm 3.444 bệnh nhân xuất viện
08/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 07/10/2021, Bình Dương có thêm 3.444 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 204.404 người.

Ngày 06/10/2021, Bình Dương thêm 1.813 bệnh nhân xuất viện, số ca mắc tiếp tục giảm
07/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 06/10/2021, Bình Dương có thêm 1.813 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 200.960 người.

Bình Dương đã có gần 200.000 bệnh nhân xuất viện
06/10/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 05/10/2021, Bình Dương có thêm 4.119 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 199.147 người.

Bình Dương thêm 2.360 bệnh nhân xuất viện, 86 xã, phường là “vùng xanh”
06/10/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 04/10/2021​, Bình Dương có thêm 2.360 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 195.028 người.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Hai 25/10/2021

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021