Bình Dương thêm 2.479 bệnh nhân khỏi bệnh
30/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 29/11/2021, Bình Dương có thêm 2.479 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 202 bệnh nhân, tại nhà 2.277 bệnh nhân.

Ngày 28/11/2021, Bình Dương thêm 734 bệnh nhân khỏi bệnh
29/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 28/11/2021, Bình Dương có thêm 734 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 211 bệnh nhân, tại nhà 523 bệnh nhân.

Ngày 25/11/2021, Bình Dương thêm 1.318 bệnh nhân khỏi bệnh
25/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 25/11/2021, Bình Dương có thêm 1.318 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 257 bệnh nhân, tại nhà 1.061 bệnh nhân.

Bình Dương thêm 765 bệnh nhân khỏi bệnh
25/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 24/11/2021, Bình Dương có thêm 765 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 203 bệnh nhân, tại nhà 562 bệnh nhân.

Ngày 23/11/2021, Bình Dương thêm 447 bệnh nhân khỏi bệnh
24/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 23/11/2021, Bình Dương có thêm 447 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 211 bệnh nhân, tại nhà 236 bệnh nhân.​

Ngày 22/11/2021, Bình Dương thêm 1.058 bệnh nhân khỏi bệnh
23/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 22/11/2021, Bình Dương có thêm 1.058 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 228 bệnh nhân, tại nhà 830 bệnh nhân.

Ngày 21/11/2021, Bình Dương thêm 935 bệnh nhân khỏi bệnh
22/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 21/11/2021, Bình Dương có thêm 935 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 183 bệnh nhân, tại nhà 752 bệnh nhân.

Bình Dương thêm 1.441 bệnh nhân khỏi bệnh
22/11/2021: (binhduong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 20/11/2021, Bình Dương có thêm 1.441 bệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 228 bệnh nhân, tại nhà 1.213 bệnh nhân.

Ngày 19/11/2021, Bình Dương có thêm 903 bệnh nhân khỏi bệnh
20/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 19/11/2021, Bình Dương có thêm 903 b​ệnh nhân khỏi bệnh, trong đó, cơ sở điều trị 326 bệnh nhân, tại nhà 577 bệnh nhân.

Ngày 14/11/2021, Bình Dương có thêm 585 bệnh nhân xuất viện
15/11/2021: (binhduong.gov.vn) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 14/11/2021, Bình Dương có thêm 585 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 236.962 người.

Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Chủ Nhật 05/12/2021

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021