TTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải
13083/UBND-VX08/07/2021Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 06/72021 của Văn phòng Chính phủ
23081/UBND-VX08/07/2021Tiếp tục thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
33069/UBND-VX07/07/2021Triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y Tế về việc tiếp nhập đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương
43055/UBND-VX07/07/2021Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19​
53004/UBND-TH05/07/2021​Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021.​
63003/UBND-TH05/07/0202​Triển khai Chương trình số 22-CTr/TU ngày 01/6/2021 của Tỉnh ủy
72994/UBND-VX05/07/2021​Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19​
82981/UBND-VX04/07/2021​Tiếp tục thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
92885/UBND-KT30/06/2021Triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
102868/UBND-VX29/06/2021Thực hiện ngay một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19