Tải lịch làm việc tuần
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

Sáng ngày 03/10/2022

07:00 - 07:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai mạc triển lãm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy).

- Địa điểm:


07:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Phiên trọng điểm (Phiên 1) Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Địa điểm:


10:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh (có Chương trình riêng).


09:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Y tế báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Hội thảo Đề án phát triển Tổng thể ngành y tế đến 2030.

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Tài chính. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo Văn xã.

- Địa điểm:


00:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác.


09:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Ủy quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải dự Lễ ra mắt Xe Tự hành do Công ty Becamex Tokyu tổ chức.

- Địa điểm: Khu Thương mại Hikari (phường Hòa Phú, Tp.TDM).


Chiều ngày 03/10/2022

14:00 - 15:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban Thường trực UBND tỉnh.

- Mời dự: Đồng chí Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng, phó các phòng: Tổng hợp, Nội chính, Kinh tế, Khoa giáo - Văn xã; Lãnh đạo: Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Quản lý Tòa nhà TTHC tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Địa điểm:


13:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 (Theo Giấy mời số 468/GM-BNN-VP ngày 24/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do Sở NN&PTNT mời).

- Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương.


15:00 - 17:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Lãnh đạo Văn phòng.

- Mời dự: - Từ 15 giờ đến 16 giờ: Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Lãnh đạo Phòng Hành chính Tổ chức. - Từ 16 giờ: Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc; Chuyên viên: Phòng Kinh tế, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Nội chính, Phòng Tổng hợp, đồng chí Dương Văn Hoàng (Phòng Hành chính - Tổ chức).

- Địa điểm:


Sáng ngày 04/10/2022

07:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Phiên bế mạc (Phiên 3) Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy).

- Địa điểm:


08:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự làm việc với Đoàn kiểm tra Quy chế phối hợp số 01/QCPH ngày 21/01/2022 của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cùng dự.

- Địa điểm: Bảo hiểm xã hội tỉnh.


09:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Lê Tuấn anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì họp báo 9 tháng đầu năm 2022 (Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung và Thư mời).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh


Chiều ngày 04/10/2022

14:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân Bình Dương nhân kỷ niệm 77 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Becamex, Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương, Công ty điện lực Bình Dương, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trương Thành Tạo, Phòng Nội chính, Phòng Khoa giáo Văn xã, Phòng Tổng hợp.

- Địa điểm:


Sáng ngày 05/10/2022

07:30 - 09:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Tổ Nội dung, Tổ Truyền thông và Tổ Quản trị - Hậu cần Báo cáo tiến độ chuẩn bị Hội thảo khoa học công tác phòng chống dịch Covid - 19, phục hội kinh tế - xã hội từ thực tiễn tỉnh Bình Dương và vùng Đông Nam Bộ.

- Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức Hội thảo; Tổ trưởng, Tổ phó các tổ (theo Quyết định số 383-QĐ/TU ngày 20/5/2022 của Tỉnh ủy); Lãnh đạo Tổng Công ty Becamex. Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Kinh tế, Phòng Nội chính, Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, Ban Quản lý Tòa nhà.

- Địa điểm:


09:30 - 10:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2022 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- Mời dự: Thành viên Hội đồng thi (do Sở Nội vụ mời). Đồng chí Huỳnh Tự Trọng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh.

- Địa điểm:


10:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về: (1) Công tác quy hoạch cán bộ (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung); (2) Công tác quy hoạch Khu Công nghiệp cơ khí (Ban Quản lý khu công nghiệp Bình Dương chuẩn bị nội dung).

- Mời dự: - Nội dung 1: Thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc (theo Quyết định số 265-QĐ/BCSĐ ngày 29/6/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh). Đồng chí Huỳnh Tự Trọng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh. - Nội dung 2: Thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Lãnh đạo: Ban Quản lý khu công nghiệp Bình Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Bến Cát. Đồng chí Đặng Hiệp Bảo Trường.

- Địa điểm:


Chiều ngày 05/10/2022

14:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với các địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung), cụ thể: 14 giờ đến 14 giờ 45: Làm việc với UBND huyện Bắc Tân Uyên; 14 giờ 45 đến 15 giờ 30 : Làm việc với UBND huyện Bàu Bàng; 15 giờ 30 đến 16 giờ 30: Làm việc với UBND thị xã Tân Uyên; 16 giờ 30: Làm việc với Ban Quản lý dự án công trình giao thông.

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, Kho bạc nhà nước tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (do Sở Tài nguyên và Môi trường mời); Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố: Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Tân Uyên; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, thị xã: Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Tân Uyên (do UBND huyện, thị xã mời). Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Tổng hợp, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, đồng chí Trần Hữu Tiến, đồng chí Trần Mộng Thi.

- Địa điểm:


14:00
Đã kết thúc

- Ghi chú: Đối thoại với công dân 03 vụ: Vụ bà Ngô Kiều Oanh, vụ 18 hộ dân phường Phú Mỹ (Thủ Dầu Một), vụ Công ty TNHH MTV Minh Thư (Bắc Tân Uyên, Tân Uyên)

- Nội dung: Đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với sở ngành (đối thoại công dân, có Thư mời riêng).

- Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND thị xã Tân Uyên, UBND huyện Bắc Tân Uyên. Đồng chí Huỳnh Tự Trọng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.


Sáng ngày 06/10/2022

08:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị công bố phê duyệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (Có thư mời riêng - Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Tự Trọng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Nội chính, Phòng Tổng hợp cùng dự.

- Địa điểm:


08:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Công trình xây dựng khu tái định cư di dời các hộ dân đang sinh sống trong rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng (UBND huyện Dầu Tiếng chuẩn bị nội dung).

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND huyện Dầu Tiếng; Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời). Đồng chí Đoàn Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trần Mộng Thi, Phòng Kinh tế, Phòng Tổng hợp.

- Địa điểm:


08:00 - 09:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Tài chính. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Tổng hợp.

- Địa điểm:


09:00 - 10:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Tổng hợp.

- Địa điểm:


10:00 - 11:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Y tế báo cáo Quy định mức chi thực hiện chương trình y tế - dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Tài chính. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Tổng hợp.

- Địa điểm:


07:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Lãnh đạo UBND tỉnh dự trao quyết định cán bộ (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy).

- Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.


08:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức (theo Giấy mời số 469/GM-BNN-VP ngày 27/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã: Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bến Cát và Tân Uyên.

- Địa điểm: Hội trường VNPT Bình Dương.


Chiều ngày 06/10/2022

14:00 - 16:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung: (1) Giao đất xây dựng trung tâm học tập cộng đồng và phát triển công viên cây xanh của UBND thành phố Dĩ An; (2) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Phước Hòa; (3) Gia hạn tiến độ sử dụng đất của Công ty TNHH dệt HanShin Vina; (4) Điều chỉnh mục đích sử dụng đất của dự án Khu nhà ở Sài Gòn trên địa bàn thị xã Tân Uyên; (5) Kiến nghị gia hạn sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Trường Thịnh. .

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND huyện Phú Giáo và UBND thành phố Dĩ An. Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trần Hữu Tiến, Phòng Tổng hợp.

- Địa điểm:


16:00 - 17:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì nghe Sở Nội vụ báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Hiếu

- Địa điểm:


14:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Báo cáo kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức Techfest Việt Nam 2022 tại Bình Dương (Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC chuẩn bị nội dung).

- Mời dự: Lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Tổng Công ty Becamex IDC, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Tổng hợp

- Địa điểm:


Sáng ngày 07/10/2022

07:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Hội cựu Chiến binh tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo Lịch làm việc của Tỉnh ủy).

- Địa điểm:


08:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp Hội đồng thẩm định giá đất (Sở Tài Chính chuẩn bị nội dung).

- Mời dự: Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất (do Sở Tài chính mời). Đồng chí Đoàn Văn Thành – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trần Hữu Tiến.

- Địa điểm:


09:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ 13, khóa XII.

- Địa điểm: Hội trường - Huyện ủy Bàu Bàng.


Chiều ngày 07/10/2022

13:30 - 15:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 12 (theo Thư mời của HĐND tỉnh). Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Tổng hợp cùng dự.

- Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh (tầng 15, tháp B).


15:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 – HĐND tỉnh khóa X (theo Thư mời của HĐND tỉnh). Đồng chí Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Tổng hợp cùng dự.

- Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh (tầng 15, tháp B).


14:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giải quyết kiến nghị của sở, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách (có Chương trình riêng).


16:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Ủy quyền Giám đốc Sở Công thương dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty TNHH AEON Việt Nam.

- Địa điểm: Khách sạn White Palace (108 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM).


Sáng ngày 08/10/2022

08:00
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội thảo Đề án Tổng thể phát triển ngành y tế đến năm 2030 (có Thư mời riêng). Phòng Khoa giáo - Văn xã cùng dự.

- Địa điểm: Hội trường - Khách sạn Becamex, Thành phố mới Bình Dương.


07:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Đoàn Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Tổng hợp, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Kinh tế, Phòng Nội chính, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, Nguyễn Thành Long trực cơ quan.


Sáng ngày 09/10/2022

07:30
Đã kết thúc

- Nội dung: Đồng chí Trần Văn Huy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Tổng hợp, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Kinh tế, Phòng Nội chính, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, Nguyễn Thành Long trực cơ quan.


Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Tư 07/12/2022

CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tải lịch làm việc tuần
( Xem online)
Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022