Phân loại Năm ban hành
Trích yếu

STTSố/ Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 1467 / 147 trang
1 4609/UBND-KTN 13/10/2017 V/v thực hiện Điều tra đánh giá tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh
2 4612/UBND-KTN 13/10/2017 V/v hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia cố mặt đập hồ Đá Bàn từ Qũy phòng chống thiên tai
3 4614/UBND-KTN 13/10/2017 V/v xây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
4 4618/UBND-KTN 13/10/2017 V/v chấm dứt hoạt động các chốt kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5 1454/VPUB-NC 13/10/2017 V/v phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức
6 1455/VPUB-KTN 13/10/2017 V/v xác minh, giải quyết phản ánh của nhân dân khu vực xã Lai Hưng
7 4585/UBND-HCTC 13/10/2017 V/v tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
8 4582/UBND-VX 13/10/2017 V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
9 4594/UBND-TH 13/10/2017 V/v báo cáo nội dung trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa IX
10 4600/UBND-KTTH 13/10/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg (Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia)