Tình hình kinh tế - xã hội
Chọn năm:
select
Số/ Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 11 / 1 trang
236/BC-UBND 27/10/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2017
222/BC-UBND 12/10/2017 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và những nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2017
207/BC-UBND 02/10/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 năm 2017
173/BC-UBND 25/08/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2017
160/BC-UBND 02/08/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2017
121/BC-UBND 15/06/2017 Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017
101/BC-UBND 29/05/2017 Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2017
71/BC-UBND 03/05/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 04 năm 2017
58/BC-UBND 07/04/2017 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I và những nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2017
21/BC-UBND 28/02/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2017
07/BC-UBND 25/01/2017 Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2017